• automatització industrial

    Prescrivim solucions d'Enginyeria Automàtica i subministrem components elèctrics, electrònics i electromecànics i sistemes i elements computeritzats per a l'automatització de processos industrials. Des del 1994.